De vijvers behoren tot het bosgebied Resterheide. Een deel van dit natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, een ander deel is een beschermd natuur- en broedgebied.