De boer die vanuit het dorp naar zijn hoger gelegen akkers trekt, de regen die karrensporen verder uitholt: ze hebben na al die jaren letterlijk hun sporen nagelaten. Wegen zijn lager komen te liggen dan het omliggende veld en de opgaande taluds zijn vaak begroeid met bomen en struiken.