Het natuurgebied Bergerven is enkele honderden hectaren groot en herbergt restanten grindplassen, een oude Maasmeander en een uitloper van het Kempisch plateau.