Bijen zijn een onmisbare schakel in de natuur. Diepenbeek
onderneemt acties om deze soort te ondersteunen in haar
voortbestaan, zoals de aanleg van bloemenweides.