In 1930 verbreedde men de Zuid-Willemvaart en trok men enkele bochten recht. Zo ontstond in Lanklaar een oude kanaalarm, die economisch geen nut meer had. In dit mooie gebied treffen we nog een brugwachtershuisje aan, waar nu de Geschied- en Heemkundige Kring gevestigd is.