Dicht bij Eisden Tuinwijk ligt een mooi landschap met terrils. Een terril is een steenberg, een kunstmatige berg nabij de mijnen waar de niet gebruikte steenkool of steenafval werd gedeponeerd.