De stad Bree helpt de Breese sportverenigingen inzake duurzaam energetisch beleid. In dit verband préfinanciert ze het plaatsen van zonnepanelen op sportinfrastructuren zoals sporthallen en voetbalkantines. Voetbalclub Groen Star Beek heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.