Dorpveld 2 is een duurzame kmo-zone grenzend aan de N76. Bedrijven op Dorpveld 2 moeten CO2-neutraal zijn. Bedrijven die hinder veroorzaken, zijn niet toegelaten op de kmo-zone.