Deze verkaveling biedt een open bebouwing aan, waarbij een gevel ingeplant werd op de perceelsgrens. Dit beperkt de oppervlakte van de percelen. Centraal werd een park aangelegd volgens de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer. Daarnaast moesten bouwers een lager e-peil realiseren, dan de op dat moment geldende norm.