Het gemeentebestuur tracht niet alleen de inwoners te sensibiliseren inzake energiebesparende maatregelen, maar tevens wil het zelf het goede voorbeeld geven door hierin te investeren voor de diverse gemeentelijke gebouwen.