Tot op vandaag is fruitteelt, van fruit afgeleide producten en streekproducten, in de regio uitgegroeid tot een van de voornaamste socio-economische en toeristische peilers, en is een belangrijke broodwinning voor zeer vele gezinnen.