Het kasteel van Gingelom geniet vooral bekendheid als gewezen woonplaats van Erasme Louis Surlet de Chokier, die in 1831 als regent het eerste staatshoofd was van België.