Het jeugdbeleid in Nieuwerkerken is al jaren toonaangevend: de speelpleinwerking maakte deze graffiti tijdens een workshop op de muur van de repetitieruimte voor muziekbands achter buurthuis Ter Cose.