Het groen symboliseert het landelijk karakter en de natuurgebieden. Het Stramprooierbroek is één van de drie stiltegebieden in Limburg waar de grote weerschijnvlinder fladdert.