De Voerstreek is het groene hart in de Euregio, gelegen tussen de steden Hasselt, Luik, Maastricht en Aken. Het landschap is uniek voor Vlaanderen, dunbevolkt met nog vele natuur- en landschapswaarden in een overwegend agrarisch gebied. De ligging van de streek staat borg voor een zeer rijk cultuurhistorisch verleden, dat tot op heden in het hele gebied duidelijk zichtbaar is. Kastelen, molens, silex- en mergelgroeven, dolines, bronnen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, streekproducten, enz. Het is niet voor niets dat in de Voerstreek drie ankerplaatsen zijn erkend die vrijwel het gehele gebied bestrijken.