Modelgebied rond het NAC waar in de nabije toekomst werk, wonen, ontspanning, duurzaamheid, groene leefruimte en toekomstgericht onderwijs hand in hand gaan.