Herstappe is slechts één vierkante kilometer groot. De enkele straten en huizen rond de kerk worden omgeven door akkers, groene velden en… rust.