De voorbij jaren heeft de gemeente Gingelom, in nauwe samenwerking met de landbouwers, van het bestrijden van bodemerosie en modderstromen een topprioriteit gemaakt. Het resultaat mag gezien worden! Bij elke hevige of langdurige regenbui bewijzen de talrijke ingrepen, verspreid over het grondgebied van de gemeente, hun nut. Wachtbekkens, aarden dammen en grasbufferstroken beschermen de inwoners tegen overstromingen, water- en modderoverlast.