Van oudsher draaide de nijverheid op wind en water in Overpelt. Getuigen daarvan zijn vier watermolens, twee windmolens en een molenmuseum. In Overpelt stonden trouwens de oudste watermolens die ooit werden teruggevonden in de archieven. Al in het begin van de achtste eeuw wordt er melding gemaakt van molens op de Dommel. Dit maakt het molenpatrimonium van Overpelt uniek in ons land.