Dit natuurgebied is ontstaan door natuurinrichting na ontgrinding. De Maas kreeg meer ruimte waardoor de kans op overstromingen verkleind. Koningspaarden en Galloway paarden zorgen het jaar rond voor beheer. Door dat ‘vreetwerk’ en de aanvoer van kalkrijk grind en zaden uit het zuiden, vind je in dit gebied bloemen en planten terug die je elders in Limburg bijna niet terugvindt.