Met zeven lagere en twee middelbare scholen is Herk-de-Stad een echte onderwijsstad. Deze scholen zorgen er voor dat zo’n 3000 leerlingen de nodige onderwijskansen krijgen.