Een voorbeeld voor de herbestemming van in onbruik geraakte kerken en terecht winnaar van de monumentenprijs. De oude kerk op het unieke dorpsplein in Ulbeek werd heringericht als begraafplaats.