Het ruime plein in het centrum is een hedendaagse, multifunctionele ontmoetingsruimte. De auto is naar de rand verwezen ten voordele van gezellige verblijfsruimten en terrassen. Voetgangers en fietsers hebben er voorrang. Centraal ligt een grondfontein op gerecupereerd regenwater.