De slogan van de stad Lommel is “Pure Energie”. Lommel is altijd een voorloper geweest op het gebied van groene energie. De in Lommel opgewekte groene energie uit wind, zon en biomassa dekt meer dan het dubbele van de energiebehoefte van de Lommelse gezinnen.