Doelstelling is om het aandeel autosolisten in het woonwerkverkeer naar Ravenshout te verminderen door het verbeteren van het openbaar vervoer, carpoolen en fietsgebruik te stimuleren. Zo werd aan de carpoolparking in Paal een fietssatelietpunt geplaatst om overstap tussen fiets, bus of auto te stimuleren. Bedrijven zijn actieve partners in dit project.