De Ruiterskuilen zijn twee vennen in het natuurgebied Duinengordel. Ze zijn ontstaan door zandverstuiving en werden lange tijd gebruikt als pleisterplaats voor paarden.