De oude stoomstroopfabriek is één van de laatste restanten van de industriële verwerking van fruit
tot stroop. Begin vorige eeuw was Borgloon de bakermat van de stroopfabricatie.