Teuten waren rondreizende handelaars in kwaliteitsvolle producten. In het winterseizoen keerden ze terug naar hun dorp. Een zestal teutenhuizen zijn beschermde monumenten.