Gingelom beschikt over de grootste concentratie Gallo-Romeinse grafheuvels in Vlaanderen. De tumulisites werden in 2014 heringericht. De tumuli, die dateren uit de 2de eeuw na Chr., zijn beschermd als monument en worden op die manier bewaard voor de komende generaties.