De gemeente pakte recent een aantal vismigratieknelpunten op de Asbeek aan. Dankzij enkele ingrepen is het leefgebied van de bedreigde beekprik uitgebreid.