De Stad Beringen heeft i.s.m. POM Limburg een visiedocument en globaal inrichtingsplan laten opmaken voor optimale benutting van windenergie op de 7 industriezones in Beringen. Hieruit blijkt dat er in totaal een potentieel is van 38 windturbines. De realisatie van dit plan zal vanuit het stadsbestuur proactief worden aangestuurd.